Каталог


1.021 Лотос, Комод 404х475х385, Боровичи мебель
2.05 Комод Сонома 806х860х447, Боровичи мебель

2.05 Комод Сонома 806х860х447, Боровичи мебель

Размеры ШхГхВ
806х447х860мм

2.05 Комод Сонома 806х860х447, Боровичи мебель

4 300  

     
2.06 Комод Сонома 806х860х447, Боровичи мебель
2.070 Комод Сонома 602х860х385, Боровичи мебель
7.024 Комод, Классика, Боровичи мебель

7.024 Комод, Классика, Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
806х860х447 мм

7.024 Комод, Классика, Боровичи мебель

4 810  

     
7.026 Комод, Классика, Боровичи мебель

7.026 Комод, Классика, Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
1200х860х385 мм

7.026 Комод, Классика, Боровичи мебель

10 010  

     
1.022 Комод 404х860х385, Боровичи мебель
2.05 Комод 806х860х447, Боровичи мебель

2.05 Комод 806х860х447, Боровичи мебель

Размеры ШхГхВ
806х447х860мм

2.05 Комод 806х860х447, Боровичи мебель

4 300  

     
2.071 Комод 602х860х385, Боровичи мебель

2.071 Комод 602х860х385, Боровичи мебель

Размеры
602х860х385 мм.

2.071 Комод 602х860х385, Боровичи мебель

3 250  

     
2.09 Комод 806х990х447, Боровичи мебель

2.09 Комод 806х990х447, Боровичи мебель

Размеры
806х990х447 мм.

2.09 Комод 806х990х447, Боровичи мебель

5 990  

     
2.08 СОФТ Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

2.08 СОФТ Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

Размеры ШхГхВ
1208х860х447 мм.

2.08 СОФТ Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

9 490  

     
2.03 Комод 404х675х385, Боровичи мебель

2.03 Комод 404х675х385, Боровичи мебель

Размеры
1208х860х447 мм

2.03 Комод 404х675х385, Боровичи мебель

2 223  

     
2.070 Комод 602х860х385, Боровичи мебель
2.06 Комод 806х860х447, Боровичи мебель
2.082 Комод 1004х860х447, Боровичи мебель
2.08 Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

2.08 Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

Размеры
1208х860х447 мм

2.08 Комод 1208х860х447, Боровичи мебель

9 750  

     
2.083 Комод 1610х860х447, Боровичи мебель
7.021 Классика, Комод, 404х475х385, Боровичи мебель

7.021 Классика, Комод, 404х475х385, Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
404х475х385 мм

7.021 Классика, Комод, 404х475х385, Боровичи мебель

2 220  

     
7.06 Комод, 806х860х447, Боровичи мебель

7.06 Комод, 806х860х447, Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
806х860х447 мм

7.06 Комод, 806х860х447, Боровичи мебель

6 120  

     
7.082 Комод 1004х860х447 Боровичи мебель

7.082 Комод 1004х860х447 Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
1004х860х447 мм.

7.082 Комод 1004х860х447 Боровичи мебель

8 450  

     
7.081 Комод, Боровичи мебель

7.081 Комод, Боровичи мебель

Размеры (ШхВхГ)
1208х860х447 мм

7.081 Комод, Боровичи мебель

9 620